dimecres, 6 de maig de 2009

Característiques generals

El clima varia depenent de les zones, generalment, fins als 1000m predomina un clima temperat, amb unes precipitacions d’entre 500 i 800 mm anuals i unes temperatures de -3ºC i 5ºC a l’hivern i entre 16 i 22ºC a l’estiu. A partir dels mil metres d’alçada les temperatures baixen i les precipitacions pugen, situant-se per sobre dels 1000mm anuals, les temperatures mitjanes d’estiu estan al voltant dels 10°C a l’estiu i entre els -10°C i els -3°C a l’hivern i les precipitacions són majoritàriament en forma de neu, de novembre a abril. A 1800m degut als afectes de l’alçada, el clima alpí encara és més extrem, les precipitacions estan al voltant dels 2000mm anuals, les temperatures estan normalment sota zero entre sis i nou mesos a l’any que oscil•len entre els 3°C i els 9°C a l’estiu i per sota dels -8C a l’hivern i la neu ho cobreix tot d’octubre a juny.Per sobre dels 3000m hi ha la zona de les glaceres i les neus perpetues, amb temperatures mitjanes anuals gairebé sempre per sota dels 2°C.
A la regió dels Alps hi predomina el clima de muntanya o clima alpí; aquest clima de la muntanya, té una sèrie de característiques com ara, la disminució de les temperatures, la inversió tèrmica durant l'hivern, la formació de sistemes de vents típics i l'augment de les precipitacions. La temperatura disminueix, amb l'augment de l'altitud, 0,6°C cada 100 m, bé que aquest valor canvia per factors locals, com és ara la insolació (segons que el vessant sigui de solana o d'obaga), una determinada hora o l'estació. La inversió tèrmica es produeix a causa de l'acumulació d'una massa d'aire freda a les terres baixes, mentre que a les parts altes es troben les masses d'aire més càlides. La formació d'uns sistemes de vents característics és donada per les diferències tèrmiques entre els cims i les valls; així s'originen brises diürnes i nocturnes i vents violents, produïts per una forta elevació de les temperatures, això és el que es coneix com efecte föhn, o efecte foehn. El règim de precipitacions, més elevat que a les regions no muntanyoses, està influenciat sobretot pel descens de les temperatures, que afecta la humitat relativa; així les masses d'aire saturades condensen el vapor d'aigua en estar en contacte amb les terres altes i més fredes i provoquen les precipitacions. Totes aquestes característiques del clima de muntanya influeixen en la vegetació natural.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada