dimecres, 6 de maig de 2009

Estructura geològica

Els Alps presenten una geologia complexa, però a trets generals l'estructura és semblant a la d'altres muntanyes d'origen tectònic per col·lisió entre plaques continentals.
El límit entre els materials propis de la placa europea i els de la placa Apuliana és la zona més important de tall als Alps, la qual els travessa d'Est a Oest. Al Sud de la línia que forma el tall, anomenada Pedriatic Seam (Juntura pedriàtica), trobem els les plegades unitats que formen els Alps del Sud. Al Nord de la Pedriatic Seam trobem els tres nappes principals: l'Helvètic, el Penninic i l'Austroalpí. Aquesta subdivisió correspon a la naturalesa paleogeogràfica de les roques de cadascun dels nappes; l'Helvètic està format per materials de la placa europea, l'Austroalpí de materials de la placa Apuliana i el Penninic correspon al domini que existia entre ambdues plaques. Degut a l'empenta tectònica, al Nord de la Pedriatic Seam, els nappes es troben orientats cap el Nord, donant lloc a una divergència respecte els Alps del Sud, els quals s'orienten cap el Sud. Aquesta divergència és el resultat de l'asimetria de plegament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada