dimecres, 6 de maig de 2009

Erosió del sòl

L'increment del turisme, la intensificació de l'agricultura i la ramaderia junt amb el calentament globals són factors que s'espera tinguin una repercusió en l'augment de l'erosió del sòl. L'erosió és un procés natural que si es manté a nivells naturals no hauria de significar cap perill per l'ecosistema, però amb l'intervenció de l'home pot arribar a multiplicar-se malmetent irreversiblement el sistema natural. L'erosió del sòl està vinculada amb la circulació superficial així com la circulació d'aigües sota terra, especialment en zones urbanes. Ambdós tipus de circulació poden significar risc de desplaçament dels horitzons del sòl (soil slip). Per delimitar les zones de risc es determinen els diferents tipus de sòl, especialment segons paràmetres que determinen l'estabilitat del sòl i la naturalesa dels horitzons. No obstant, és molt difícil de determinar les zones de risc degut a que l'ús del sòl així com la cobertura vegetal hi intervenen directament. Per a prevenir una forta erosió del sòl per causes antròpiques, es demana que es mantingui una cobertura vegetal/forestal adequada. Les pràctiques ramaderes i agraries hauríen de considerar la reducció de la intensificació, així com del llaurar innecessariament el territori.

Soil slip al Piemonte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada